Specials

Chicken katsu bento

Chicken katsu bento

chicken katsu bento..

Rp 50,000

Chicken teriyaki bento

Chicken teriyaki bento

Chicken teriyaki bento..

Rp 30,000

Ayam penyet

Ayam penyet

Ayam penyet..

Rp 20,000

Ayam kremes

Ayam kremes

Ayam kremes..

Rp 20,000